Program księgowy dla biur rachunkowych

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Program księgowy ułatwi też pracę doradcom podatkowym, którzy chcą wykonać np. seryjne operacje.

Narzędzie wykorzystywane jest w codziennej pracy księgowego, niezależnie od tego ilu klientów obsługuje.Wszelkie działania są na bieżąco integrowane z systemem klasy ERP, m.in. Comarch ERP Optima, co pozwala na działanie w jednym miejscu, bez logowania się pomiędzy systemami.

Program do księgowości i jego moduły

 • Księga podatkowa – moduł pozwala biurom rachunkowym z łatwością obsługiwać firmy i rozliczać je z Urzędem Skarbowym na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR). Należy pamiętać, że moduł ten jest zgodny z obowiązującymi przepisami, dzięki ciągłej aktualizacji.

 

 • Księga handlowa – moduł wykorzystywany przez biura rachunkowe do obsługi firm pod kątem pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Działania ułatwia automatyczny proces księgowania, ewidencji VAT, a także opcja wydruku i wysyłania e-deklaracji.

 

 • Środki trwałe – biura rachunkowe wykorzystują moduł do prowadzenia klientom ewidencji środków trwałych i wszelkich wartości niematerialnych, czy prawnych. Pozwala to na stworzenie planu amortyzacji i automatyczne księgowanie odpisów amortyzacji oraz rejestrację historii środka trwałego, np. samochodu służbowego.

 

 • Kadry i płace – dzięki temu modułowi biura rachunkowe mają możliwość prowadzenia pełnej obsługi kadrowo – płacowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Moduł działa z programem Płatnik, nalicza oraz drukuje deklaracje podatkowe, a także wylicza składki ZUS i deklaracje.

Program księgowy do działań online

Na rynku dostępne jest również oprogramowanie dla księgowości, które umożliwia wystawianie faktur online i przesyłanie ich za pomocą platformy bezpośrednio do klienta. Rozwiązanie te cieszy się ogromną popularnością, bowiem dzięki niemu przedsiębiorcy mogą wystawić fakturę niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Dokument trafia od razu do biura rachunkowego.

Program księgowy - KPiR

Wystawianie faktur a Jednolity Plik Kontrolny

Gorącym tematem w ostatnim czasie jest zgodność systemów informatycznych z jednolitym plikiem kontrolnym, który od 1 lipca 2016 roku obowiązuje w dużych przedsiębiorstwach, a od stycznia 2017 obejmie sektor MŚP (małe i średnie firmy). Mikroprzedsiębiorcy będą wysyłać plik od 2018 roku.

Należy zwrócić uwagę czy program księgowy, na którychcemy się decydować jest zgodny z JPK, czy dopiero będzie aktualizowane. Zdarza się tak, że dany system księgowy nie będzie obejmować nadchodzących zmian i użytkownicy są zmuszeni do szybkiej zmiany.

Każdy z wyżej wymienionych modułów został opisany w artykule https://portalerp.pl/program-ksiegowosci-sie-zdecydowac

Chcesz kupić program do księgowości? Nie wiesz na co się zdecydować? Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń 32 263 00 00.

  Firma (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.

  Program księgowy dla biur rachunkowych

  | Gorące, Polecamy |