Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Z początkiem 2017 czekają nas kolejne zmiany w prawie. Tym razem dotyczą one ewidencji VAT. Zobacz co się zmieni na podstawie tabeli.Istotną zmianą jest to, że faktury zakupu nie będą przekazywane w formacie JPK.

Zmiany w ewidencji VAT od nowego roku

Jak pokazuje poniższa tabela, od 2017 roku w zmiany w ewidencji VAT obejmują m.in wprowadzenie NIP-u kontrahenta. Zobacz dane, jakie musi zawierać ewidencja sprzedaży:

Ewidencja VAT do końca 2016 roku
Ewidencja VAT od 2017 roku
 • kwoty określone w art. 90 ustawy o VAT
  (tj. kwoty podatku naliczonego podlegające i nie podlegające odliczeniu)
 • dane potrzebne do określenia przedmiotu oraz podstawy opodatkowania
 • dane potrzebne do określenia przedmiotu oraz podstawy opodatkowania
 • wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego
 • wysokość podatku należnego
 • kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego
 • kwota podatku naliczonego, który obniża kwotę podatku należnego
 • kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu
 • kwota podatku, która podlega wpłacie do US lub zwrotowi z tego urzędu
 • oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowe

źródło: infor.pl

Zmiany w ewidencji VAT 2017 2018

Zmiany w ewidencji VAT mają związek z jednolitym plikiem kontrolnym i jego wejściem w życie. Przypomnijmy, że JPK działa już w wielkich przedsiębiorstwach od 1 lipca 2016 roku. Od 1 stycznia 2017 obejmie on małe i średnie firmy (sektor MŚP), a rok później będzie dotyczyć także mikroprzedsiębiorców.

Masz pytania o zmiany związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym? Nie wiesz czy Twój system jest gotowy na przyjęcie JPK? Szukasz oprogramowania, które jest zgodne z obowiązującym prawem? Wypełnij formularz, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą i pomogą wybrać system, który jest odpowiedni dla Twojego przedsiębiorstwa.

  Imię i nazwisko

  Firma

  Telefon

  Adres email


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  ---
  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.

  Wysłano z formularza https://portalerp.pl

  Zmiany w ewidencji VAT 2017/2018

  | Gorące |