System informatyczny w firmie – o czym trzeba pamiętać?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Zainteresowanie firm funkcjonalnymi narzędziami z zakresu IT do zarządzania firmą staje się coraz większe. Wszystko dlatego, że odpowiednio dopasowany system informatyczny stanowi fundament dobrze działającego przedsiębiorstwa.

Plusów jest wiele – usprawnia komunikację, zestawia bazy danych, gromadzi potrzebne informacje, archiwizuje przebieg wszystkich czynności, raportuje o wynikach. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć.

System informatyczny a wdrożenie

Wdrożenie dobrego systemu informatycznego w większości firm stało się faktem. Nie mniej jednak są jeszcze przedsiębiorstwa, które nie podjęły decyzji o tym, jaki system byłby dla firmy najwłaściwszy albo planują zmianę systemu. W takim wypadku warto pamiętać o czynnikach warunkujących sukces.

Kluczowym punktem jest dobór platformy cyfrowej, z której firma będzie korzystać. W tym przypadku istotne jest poznanie podstawowych zasad, które ułatwią racjonalny wybór najtrafniejszego typu systemu, odpowiedniego dla strategii firmy. Dobry system powinien być dopasowany do firmy, nie odwrotnie.

Czy warto postawić na system informatyczny?

Obecnie systemy informatyczne, czyli między innymi struktury cyfrowe, bazy danych czy elektroniczny obieg materiałów dokumentacyjnych, możemy napotkać w niemalże każdej dziedzinie. Systemy informatyczne generują szereg pozytywnych konsekwencji w każdej branży, każdym rodzaju działalności, bez względu na zasięg czy rozmiar przedsiębiorstwa.

Ogólne zalety dotyczą przede wszystkim nieograniczonego dostępu do określonych zasobów, usprawnieniu procesu wyszukiwania, monitorowania i kontroli materiałów. Zgromadzenie dokumentów w jednym miejscu daje możliwość korzystania z podręcznej bazy informacji niemal zawsze, kiedy zaistnieje taka konieczność.

Systemy informatyczne stanowią jedno z podstawowych narzędzi zarządzania jakością, zasobami oraz procesami. Wprowadzają ład oraz systematyczność, które są ważnym elementem cyfrowej standaryzacji i archiwizacji. Wpływa to bezpośrednio na oszczędność czasu, poprawę komunikacji między działami i zespołami oraz, w ogólnej perspektywie, poprawia wydajność całego procesu zarządzania firmą.

Jak wybrać odpowiedni system informatyczny?

Jako, że jest to kluczowa inwestycja w przyszłość firmy, nie warto kierować się wyłącznie czynnikami finansowymi. Wybór systemu powinien być przemyślany i związany z podstawowymi parametrami firmy. Wymagania zadaniowe stanowią pierwszy krok w ustaleniu profilu systemu.

Na początki należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak duży zasięg ma mieć system, ustalić jego podstawowe zadania, a następnie zakres możliwości. Oprócz tego zaleca się przeprowadzenie symulacji wdrożenia i analizy potrzeb organizacyjnych. Umożliwi to lepsze dopasowanie profilu systemu do funkcjonowania firmy oraz ewentualne poprawki.

W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz kultury organizacyjnej warto zasięgnąć opinii pracowników, w celu ustalenia ich oczekiwań. To niezwykle ważne, ponieważ to oni będą użytkownikami platformy. Takie spostrzeżenia pomogą optymalnie skonfigurować system do codziennych, ważnych czynności i poprawią płynność przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedsiębiorstwa.

Dobór systemu informatycznego wraz ze specjalistami

Nie można zapomnieć, że prawidłowo dobrany system informatyczny nie tylko wspomaga procesy firmowe, ale coraz częściej także je definiuje. Jednym z miejsc, w którym specjaliści pomogą dobrać właściwe rozwiązanie jest firma Connecto z Sosnowca. Na stronie http://www.connecto.pl/ można umówić się na prezentację systemu, poznać oprogramowanie i dopasować je do swoich wymagań.

Kluczem do sukcesu jest dobranie system informatycznego, który będzie w pełni odpowiadał na potrzeby firmy i jej pracowników. Tylko wtedy potencjał tej swoistej formy współpracy zostanie w pełni wykorzystany, co znacznie wpłynie na efektywność i wydajność całokształtu działalności.

  Firma (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.

   

  System informatyczny w firmie – o czym trzeba pamiętać?

  | Systemy DMS, Systemy ERP |