Analiza przewdrożeniowa jest taka ważna?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Analiza przedwdrożeniowa odpowiada za właściwą konfigurację i implementację oprogramowania w firmie. Dobrze przeprowadzona potrafi zmniejszyć koszty wdrożenia o kilkanaście procent, a system wyspożaony wyłącznie w niezbędne funkcje. 

Analiza przedwdrożeniowaDlatego na pytanie „czy analiza jest taka ważna”, odpowiadamy – tak, jest ważna.

Po co jest analiza przedwdrożeniowa?

Analiza ma określić cele biznesowe firmy, a także poznać procesy, jakie w niej zachodzą. Niektórzy przedsiębiorcy staraj się ją ominąć, by kupić samo oprogramowanie. Warto jednak pamiętać, że bez odpowiedniej analizy niemożliwe będzie precyzyjne wdrożenie, które obejmuje wszystkie procesy przedsiębiorstwa. Dotyczy to wdrożenia systemu klasy ERP oraz klasy DMS.

Można powiedzieć, że analiza przedwdrożeniowa jest integralną częścią związana z wyborem oprogramowania. W czterech krokach wygląda to następująco: analiza, wdrożenie, szkolenie, wsparcie. To powoduje, że system idealnie wpasuje się w oczekiwania firmy.

Analiza i wdrożenie w niczym nie przeszkadza

Właściwa współpraca na linii firma wdrażająca – Klient jest istotna, bo od niej zależy czy analiza i samo wdrożenie przebiegną bez problemów. Jak wspomnieliśmy analiza zapewnia wdrożenie wyłącznie niezbędnych elementów systemu, które będą wykorzystywane w przedsiębiorstwie.

Każda analiza jest inna. Jest inna. Inna.

W trakcie jej trwania ustala się dla jakich procesów konfigurowane są narzędzia standardowe, a gdzie należy zastosować rozwiązania dedykowane. Pozwala to na wdrożenie nowego rozwiązania bez ingerowania w obecną pracę firmy. Dzięki temu nie wstrzymuje się produkcji, ani jakichkolwiek innych działań.

Udokumentowane działanie

Raport z analizy dla każdej firmy będzie wyglądać inaczej. Wpływ na jego efekt końcowy ma specyfika branży, ilość użytkowników korzystających z oprogramowania, działy firmy i wiele innych czynników. Specjaliści przeprowadzający analizy tworzą dokumentów z informacją o rekomendowany zakresie wdrożenia konkretnych modułów. Znajduje się tam też wiadomość o wstępnym terminie zakończenia implementacji systemu.

Podczas wykonywania analizy przedwdrożeniowej konsultanci są w stałym kontakcie z zarządem danej firmy. Pozwala to na szybką reakcję w przypadku zmiany decyzji pod kątem funkcjonowania systemu na danym etapie.Analiza niweluje ryzyko popełnienia błędu i zapewnia zadowolenie z funkcjonowania oprogramowania w firmie.

Dobra analiza pozwala wykorzystanie systemu w 100%, a także przygotować odpowiednią strategię działań firmy i rozwoju na najbliższe lata.

Wypełnij formularz i zamów analizę przedwdrożeniową lub zadzwoń 32 263 00 00

  Firma (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.

  Analiza przewdrożeniowa jest taka ważna?

  | Polecamy, Systemy DMS, Systemy ERP |