Komu są potrzebne systemy informatyczne?

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Obserwując zmiany na rynku oraz zagłębiając się w historię zamówień można powiedzieć, że dzisiaj nie ma branży, która nie zainwestowała w systemy IT. Śledząc trendy i informacje, jakie pojawiają się na portalach można odnieść wrażenie, że rozwiązania informatyczne w dużej mierze wykorzystywane są w dystrybucji. Jednak to nie jedyna branża.

Opisywaliśmy już branże, które korzystają z systemów informatycznych, jednak sytuacja pod kątem rozwiązań zmienia się dynamicznie.

Inwestycja w systemy informatyczne

Przedsiębiorcy inwestują w oprogramowanie, które pozwala im zbierać dane dotyczące sprzedaży i bieżącej kontroli sytuacji w firmie. Należy dodać, że kluczowa jest komunikacja z klientem. Maksymalne wykorzystanie możliwości systemów przekłada się na utrzymanie przewagi nad konkurencją i dynamiczne wprowadzanie zmian, jeśli  zajdzie taka potrzeba.

Indywidualne dopasowanie rozwiązań pod wymagania

Śmiało można powiedzieć, że ile firm – tyle rozwiązań, bowiem w każdym przedsiębiorstwie oprogramowanie będzie wyglądać inaczej. Jedna z firm zdecyduje się, by wdrożyć system CRM wykorzystywany przez handlowców do komunikacji z klientem. Pozwala precyzyjnie stworzyć umowę pod kątem wymagań i oczekiwań kontrahenta. Inna firma wybierze rozwiązanie elektronicznego obiegu dokumentów, a trzecia firma zdecyduje się połączyć oba rozwiązania, dobierając dodatkowo moduł business intelligence do tworzenia raportów i analizowania wyników.

Systemy informatyczne dla firm

Systemy pudełkowy czy „na miarę”?

Pełna dowolność pod kątem cen i wyborów sprawia, że firmy same mogą zdecydować jaki rodzaj oprogramowania będzie dla nich lepszy. Jeżeli przedsiębiorstwo zajmuje się wyłącznie produkcją to kierownictwo ma ułatwione zadanie, wybierając gotowe oprogramowanie dla produkcji. Natomiast jeżeli w firmie funkcjonuje, np. produkcja, handel, księgowość, raporty to wtedy warto zdecydować się na dedykowane rozwiązania. Wszystko jednak zależne jest od potrzeb firmy. Na pytania i wątpliwości odpowie prezentacja systemu, gdzie zaprezentowane są jego możliwości.

Najprostszym sposobem jest wysłanie zapytań ofertowych do kilku firm, które oferują systemy informatyczne. Po zebraniu ofert i poznaniu funkcjonalności oprogramowania będzie łatwiej dobrać rozwiązanie.

Chcesz wybrać system informatyczny i potrzebujesz pomocy? Czekamy pod numerem telefonu 32 263 00 00. Możesz skorzystać też z formularza, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą.

  Firma (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.

  Komu są potrzebne systemy informatyczne?

  | Systemy DMS, Systemy ERP |