Dlaczego szkolenie z obsługi systemu ERP jest istotne?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Mogłoby się wydawać, że sam wybór i wdrożenie systemu wystarczy do tego, by firma zaczęła jeszcze lepiej funkcjonować. Niestety samo oprogramowanie to nie wszystko. System potrafi dużo, ale potrzebuje ingerencji człowieka. Dlatego warto zainwestować w jakościowe szkolenie z obsługi systemu ERP. Jeżeli szukasz specjalistów, którzy pomogą zrozumieć działanie rozwiązań tej klasy to zapraszamy do współpracy.

Szkolenie Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL

Organizujemy szkolenia oraz kursy z obsługi systemów klasy ERP: Comarch ERP XL i Comarch ERP Optima. Nasi specjaliści przeprowadzają użytkownika przez cały proces korzystania z oprogramowania, wykorzystując efektywne metody nauczania.

Szkolenie z obsługi systemu ERP

Pamiętaj, że nie musisz korzystać ze szkolenia oferowanego przez firmę, która wdraża system. Czasami szkolenie zawiera się w cenie wdrożenia – zapytaj o to przed wyborem partnera. Dowiedz się jaka firma najlepiej wdroży system ERP i poznaj branże, które wykorzystują ERP w codziennej pracy. Jednak niektóre firmy każą sobie płacić za szkolenie użytkowników i nie są to małe kwoty.

Nasi specjaliści wdrażają systemy i szkolą użytkowników, ale organizujemy też kursy dla przedsiębiorstw, które są już po wdrożeniu systemu, ale w dalszym ciągu nie potrafią z niego sprawnie korzystać.

Szkolenie z obsługi systemu ERP

Jak wygląda szkolenie?

W każdej firmie inaczej. Nie ma jednego, spójnego scenariusza, bowiem nasi specjaliści podchodzą do szkolenia indywidualnie. Jeśli użytkownik ma problem z danym modułem i swobodnym poruszaniem się po nim, to poświęca się w tym miejscu więcej czasu. Cały kurs może odbywać się w grupach lub być zorganizowany dla jednej osoby.

Organizowane szkolenia to typowa praktyka. Nie opowiadamy o tym jak powstał system, tylko jak z niego korzystać. To praca wyłącznie na „żywym organizmie”. Szkolenie z obsługi systemu ERP może się odbyć w naszym biurze lub siedzibie klienta. Tematyka ustalana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i oczekiwań uczestników.

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia terminu i miejsca szkolenia. Telefon 32 263 00 00.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Zabezpieczenie przed robotami -


  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.

  Dlaczego szkolenie z obsługi systemu ERP jest istotne?

  | Systemy ERP |