Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Branża informatyczna przeżywa w ostatnich latach boom. Co raz więcej firm z sektora MŚP podejmuje decyzję o wdrożeniu oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem. Na rynku znajduje się wiele rozwiązań mniej lub bardziej znanych, przez co menadżerowie firm mają trudne zadanie wybrania najlepszego możliwego narzędzia do zarządzania procesami biznesowymi w swojej organizacji. W tym artykule zastanowimy się, jakie są najważniejsze cechy oprogramowania do zarządzania firma.

System do zarządzania i jego skalowalność

Oprogramowanie dla firmy nie może jej ograniczać. Musi rozwijać się razem z nią, zarówno pod kątem rozmiaru organizacji jak i poziomu skomplikowania procesów biznesowych. Oznacza to, więc, że dobre narzędzie informatyczne musi być skalowalne.

Aby pozostać konkurencyjnymi, przedsiębiorstwa musza ciągle poprawiać i adaptować swoje wewnętrzne procesy biznesowe i procedury tak, aby zawsze przekładały się na jak największa wydajność i rentowność prowadzonego przedsięwzięcia. Należy, więc wybrać takie rozwiązanie informatyczne, które zawsze i w prosty sposób może być dostosowane do bieżących realiów biznesowych.

System do zarządzania miękkimi procesami biznesowymi Connecto DMS pozwala na modyfikację procesów biznesowych poprzez ingerencję w strukturę bazy danych, wygląd i zawartość formularzy obiektów biznesowych, ich zachowanie, schematy workflow, uprawnienia i mechanizmy integracyjne za pomocą kreatorów i konfiguratorów. Dzięki temu każdy element systemu informatycznego może być przemodelowany niemal z dnia na dzień.

Rozwiązania informatyczne otwarte na integracje

Nie tylko ogromne korporacje, ale i organizacje zatrudniające kilkanaście osób potrzebują do prowadzenia codziennych operacji wielu zróżnicowanych narzędzi informatycznych, często mocno specjalistycznych. Mimo, że idealną sytuacją byłoby, żeby wszystkie zdarzenia biznesowe odbywały się w jednym programie komputerowym, to bardzo często jest to zwyczajnie niemożliwe, nieekonomiczne lub migracja do nowego rozwiązania przekracza budżet firmy.

Aby rozwiązać ten problem należy wybrać takie narzędzie, które pozwala na pełną dowolność w zakresie integracji międzysystemowych. Przykładowo system Connecto DMS posiada bogate API, które pozwala na sterowanie funkcjami systemu za pomocą narzędzi trzecich. Jednocześnie posiada możliwość aktywnej i pasywnej integracji z innymi rozwiązaniami za pomocą ich API, obiektów COM, web serwisów czy funkcji i metod SQL (Microsoft, Oracle, PostreSQL i inne).

Prostota obsługi

Aby wdrożenie było udane, nie wystarczy dobrze zinterpretować potrzeby i wymagania biznesu. System wykonany na ich podstawie musi nie tylko idealnie wpasowywać się we wszystkie reguły biznesowe, ale też musi być prosty i intuicyjny w użyciu.

Jednym z największych zagrożeń na etapie wdrożenia i uruchomienia oprogramowania jest niechęć użytkowników, do których przecież narzędzia te są kierowane. Wybierając oprogramowanie, zwracajmy uwagę na to czy jest ono tworzone w oparciu o najnowsze technologie i trendy w tworzeniu interfejsów graficznych.

Zapytaj o oprogramowanie do zarządzania firmą

Chcesz wdrożyć system informatyczny w firmie? Skontaktuj się z naszymi specjalistami telefonicznie 32 263 00 00 lub poprzez poniższy formularz.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Zabezpieczenie przed robotami -


  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.

  Oprogramowanie do zarządzania firmą. Jakie powinno być?

  | Gorące, Systemy DMS, Systemy ERP |