Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Od lat obserwujemy w Polsce nieprzerwany boom budowlany. We wszystkich gałęziach budownictwa pojawia się co raz więcej dużych projektów. Dzięki temu polskie firmy budowlane zaczęły rozwijać się w bardzo szybkim tempie. Z jednej strony stałe powiększanie obrotów jest doskonałą wiadomością dla właścicieli firmy, z drugiej strony wizja coraz mniejszej kontroli nad procesami i przepływem gotówki w firmie spędza im sen z oczu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskiej branży budowlanej, grupa Connecto od ponad 10 lat rozwija platformę Connecto DMS, która w głównym stopniu kierowana jest dla firm z branży projektowej i wykonawczej. W tym artykule opiszemy największe zalety i główne funkcje systemu DMS dla budownictwa.

Do czego służy oprogramowanie dla budownictwa?

System do zarządzania firmą budowlaną Connecto DMS to uniwersalne narzędzie, które pozwala na odwzorowanie dowolnego procesu biznesowego w niej zachodzącego. Dzięki dużej elastyczności może być on wdrażany w każdej firmie wykonawczej i projektowej niezależnie od specjalizacji i przyzwyczajeń pracowników i zarządu.

Najważniejszymi zadaniami oprogramowania dla budownictwa są:

• Stworzenie jednej bazy danych dokumentacji firmy – szybszy dostęp do danych i większe bezpieczeństwo;

• Zarządzanie finansami w podziale na projekty i działy firmy – pełna kontrola nad budżetem;

• Pełna kontrola nad potencjałem (ludzkimi i sprzętem) – łatwiejsze zarządzanie zasobami;

• Automatyzacja powtarzających się czynności i procesów – oszczędność czasu;

• Analizowanie danych zgromadzonych w systemie i prognozowanie przyszłych trendów – lepsze decyzje biznesowe.

Jakie są korzyści z wdrożenia systemu do zarządzania firmą budowlaną

System Connecto DMS posiada budowę modułową, która pozwala na wdrożenie tylko tych fukncji oprogramowania, które realnie wspomogą firmę. Najczęściej wdrażanymi elementami systemu są:

• Obieg pism i dokumentacji – wszystkie pisma, protokoły, umowy i inne dokumenty przechowywane są w jednym miejscu i chronione są zaawansowanym systemem uprawnień. Każdy użytkownik widzi tylko tyle, na ile mu pozwolimy;

• Budżetowanie – moduł zarządzania budżetami pozwala na stworzenie planu finansowego w kontekście firmy, działu lub projektu, a następnie uzupełnianie go realnymi danymi kosztowymi i przychodowymi. Dane trafiają do budżetu w ramach obiegu dokumentów kosztowych i przychodowych – np. faktury kosztowe czy protokoły wykonawcze;

• Zarządzanie zasobami – System DMS umożliwia stworzenie bazy danych zasobów firmy i przechowywanie dowolnych informacji na ich temat. Zasoby mogą być również rozliczane za pomocą karty pracy, a system sam przypomni o obowiązkowych badaniach czy przeglądach;

• Raporty i analizy – wszystkie dane agregowane przez system mogą być analizowane za pomocą modułu Business Intelligence, który pozwala na tworzenie tabel przestawnych, wykresów, oraz subskrybowanie wybranych analiz za pośrednictwem poczty e-mail.

Zapytaj o oprogramowanie dla firm budowlanych

Chcesz wdrożyć system informatyczny dla budownictwa w Twoim przedsiębiorstwie. Skontaktuj się z naszymi specjalistami telefonicznie 32 263 00 00 lub poprzez poniższy formularz.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Zabezpieczenie przed robotami -


  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.

  Oprogramowanie dla budownictwa – największe zalety

  | Gorące, Systemy DMS |