Harmonogramowanie produkcji z systemem ERP

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Harmonogramowanie produkcji to jedna z funkcjonalności systemu klasy ERP wykorzystywanej w tej branży. Niezwykle istotna, bowiem jej obecność pozwala działać szybciej, zmniejsza ryzyko błędu i ogranicza wydatki związane z eksploatacją maszyn. W ciągu ostatniego roku wzrosła popularność systemów informatycznych dla produkcji zarówno w większych firmach, jak i w sektorze MŚP.

Harmonogramowanie produkcji

Moduł pozwala na ułożenie operacji produkcyjnej w odpowiedniej kolejności. Umożliwia też bieżącą kontrolę dostępności sprzętu oraz pracowników, czy półproduktów niezbędnych do konkretnej produkcji. To ważna sprawa m.in. w przedsiębiorstwach, które wykorzystują maszyny z długim czasem rozruchu.

Funkcjonowanie modułu oparte jest o ustalony czas wykonywania danej operacji, dzięki czemu planista jest informowany o ewentualnych zmianach w harmonogramie. Wszelkie informacje wyświetlają się w postaci wykresu Gantta, który pozwala na edytowanie terminów oraz symulację prezentującą możliwości kolejnego zlecenia.

Symulowanie zlecenia odbywa się bez ingerencji w inne projekty. Należy pamiętać, że harmonogramowanie produkcji to tylko jedna z części, z jakich składa się oprogramowanie dla firm produkcyjnych.

Harmonogramowanie produkcji i jej zalety

Program do zarządzania produkcją – zalety

 • Wsparcie wszystkich obszarów
  Wykorzystanie systemu w przedsiębiorstwie ułatwia planowanie działań, harmonogramowanie oraz dostarcza informacje o wykonanych zadaniach na bieżąco. Wszelkie procesy są zautomatyzowane, co przekłada się na zwiększenie ilości wykonanych produktów.
 • Kontakt z Klientem
  Stałe raportowanie działań sprawia, że nasz kontakt z Klientem znacząco się poprawia. W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia możemy ustalić nowy termin dostawy lub uruchomić kolejne zasoby, by zminimalizować przekroczenie umówionej wcześniej daty.
 • Sprawna komunikacja na polu Dział Handlowy – Produkcja
  Na oprogramowaniu dla produkcji zyskują też handlowcy, którzy mają możliwość tworzenia symulacji. Dzięki temu nie muszą o wszystko pytań kierowników produkcji, by odpowiedzieć na pytania i potrzeby klientów. Handlowcy otrzymują informacje o postępie prac oraz terminach realizacji kolejnych zamówień.

Inwestycja  w program do zarządzania produkcją

Korzyści wynikające z wdrożenia oprogramowania widoczne są niemal od razu. Narzędzie samo sprawdza wszelkie krytyczne miejsca związane z produkcją (zagrożenia dla realizacji zamówienia, zaopatrzenie w potrzebne półprodukty, rentowność działań).  Raporty spływają do osób wyznaczonych w systemie. Informacje te mogą być rozsyłane mailem, SMS-em lub komunikatem systemowym.

Chcesz wdrożyć system ERP w swojej firmie? Zadzwoń 32 263 00 00 lub wypełnij poniższy formularz i umów się na prezentację systemu.

  Firma (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.

  Harmonogramowanie produkcji z systemem ERP

  | Systemy ERP |