Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Raport Salesforce „2016 State of IT” zawiera wyniki badań ponad 2200 firm ze Świata. Przedstawiono w nim, w jaki sposób przedsiębiorstwa o najlepszych, przeciętnych i słabych wynikach przechodzą transformację cyfrową. Dowiadujemy się, w co najczęściej inwestują i czy planują kolejne inwestycje, żeby się rozwijać.

Raport Salesforce opiera się trzech kategoriach firm:

  • High performers jako firmy, które uzyskują wyniki biznesowe powyżej średniej w branży
  • Moderate performers jako firmy, które uzyskują przeciętne wyniki w swojej branży
  • Under performers jako firmy z wynikami poniżej średniej

Sam raport pokazuje nie tylko jak zmieniają się trendy w branży IT, ale także jakie jest podejście i priorytety w różnych firmach. Doskonale widoczne są różnice w działaniu między tymi, którzy radzą sobie na rynku, stając się potentatami oraz tymi, gdzie uzyskiwane są słabsze wyniki. IT to bardzo rozległe pojęcie, dlatego w badaniach skupiono się na trzech różnych, istotnych aspektach. Wzięto pod uwagę: strategię, ludzi i technologię.

Systemy IT popularne na Świecie

Ekspresowy rozwój branży

Z raportu wynika, że obecnie już 60% przedsiębiorstw zatrudnia szefa IT. Przez rosnącą rolę informatyki w biznesie coraz więcej firm jest zmuszonych do podążania za technologią i jej trendami. Wdrożenie takich innowacyjnych systemów pozwala przedsiębiorstwom pozyskiwać kolejnych klientów, a rola szefa IT w firmie to m.in rozpoznawanie tego, czego potrzebują klienci oraz dobrania rozwiązań spełniających ich wymagania.

Sposób realizacji podaży powoli przestaje doganiać wymagania rynku, a rozwój technologii sprawia, że w obszarach IT zaczyna występować tzw. zjawisko luk kompetencji. W raporcie pojawia się informacja, że 4 na 10 problemów z jakimi stykają się firmy IT ma związek z brakiem odpowiedniej wiedzy i umiejętności.

Dynamiczne zmiany

Ciągłe zmiany w obszarze sprzedaży, marketingu i wykorzystywanych technologii powodują, że firmy szukają nowych sposobów na zarządzanie w IT. Z badań wynika, że na rynku będą pogłębiać się różnice między liderami, a resztą przedsiębiorstw z danej branży.

Wszystko przez inwestycję liderów w IT, śledzenie trendów, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, które szybciej zapoznają swój zespół z rozwiązaniami.W obszarach, gdzie do tej pory nie dominowały umiejętności twarde, obecnie większe znaczenie ma sposób myślenia i nowe kompetencje. Przez dużą dynamikę wymagany jest stały rozwój, szkolenia oraz kursy dla specjalistów.

Systemy IT posiada już 60% firm

Stawiamy na mobilność

Mobilność dotyczy tutaj nie tylko przedstawicieli firmy i pracowników, którzy mają kontakt z klientem, ale także pracowników wewnętrznych, menedżerów i klientów. Widoczne jest zjawisko migracji ze standardowego systemu w chmurę. To zaraz obok rozwoju kadr priorytet w założeniach strategii IT.

Wspomniana migracja rozwiązań i procesów biznesowych do chmury nie wynika z podążania za modą, ale z możliwości rozwoju biznesu i szybszego wdrażania innowacji, a co za tym idzie redukcji kosztów i polepszenia działań.

Menedżerowie otwierają się na trendy IT i stawiają na wykorzystywanie nowych rozwiązań. Wynika to między inny z potrzeby wdrożenia nowych systemów, bo obecnie używane przestają być wystarczająco dobre. A wybierane systemy muszą integrować ze sobą procesy wewnętrzne, sprzedaż, kontakt z klientem oraz partnerami biznesowymi.

Źródło: www.salesforce.com

State of IT 2016: wpływ IT na rozwój firm

| Polecamy, Systemy ERP |