Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Polskie firmy rosną w ekspresowym tempem. Z każdym kolejnym rokiem coraz trudniej jest zarządzać przedsiębiorstwem w oparciu o przeczucie, wyrywkowe dane i informacje zebrane w arkuszach excel i innych niejednolitych źródłach. 

Nic więc dziwnego, że z rozwiązań Business Intelligence nie korzystają już tylko wielkie korporacje ale i firmy z sektora MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa). Przeczytaj czym jest system do raportowania Business Intelligence i o co pytać w czasie prezentacji systemu.

Czym jest oprogramowanie Business Intelligence?

Systemy klasy Business Intelligence stworzone zostały w celu konsolidacji danych z wielu źródeł w organizacji, a następnie ich transformacji i prezentacji w formie wizualnej za pomocą wskaźników, wykresów, tabel przestawnych czy list. Nowoczesne rozwiązania tej klasy oferują również możliwości związane z prognozowaniem danych, tj. generowanie prawdopodobnych danych na podstawie trendów występujących w realnych danych.

Najważniejsze funkcje systemu Business Intelligence

Oprogramowanie BI służy do zbierania i analizowania informacji. Najczęściej występujące funkcje w systemach tego typu to:

Tworzenie i transformacja zbiorów danych – użytkownik wskazuje źródła, oraz konkretne dane jakie mają być przedstawiane w formie miar i wymiarów. Dane te mogą być transformowane aby były spójne i prezentowały wszystko co potrzebne jest do stworzenia dobrego raportu.

• Tabele przestawne – Dane zdefiniowane na etapie tworzenia zbiorów danych mogą być wyświetlane w firmie tabeli przestawnej, gdzie wiersze i kolumny wyświetlają dane zgodne z zastosowanymi miarami i wymiarami, oraz filtrami i uprawnieniami.

• Wykresy – dobry system Business Intelligence pozwala na kreowanie dowolnych wykresów. Mogą być one dynamiczne, w oparciu o dane prezentowane w tabeli przestawnej lub statyczne w oparciu o stały zbiór danych.

• Wskaźniki – pozwalają na prezentację pojedynczych wartości liczbowych. Wskaźnik może prezentować stan realizacji planu sprzedażowego czy dzisiejsze obroty firmy.

• Subskrypcje e-mail – rozwiązanie dla ludzi, którzy są ciągle w ruchu. Najważniejsze informacje są przesyłane do adresatów zgodnie z harmonogramem. Raporty mogą być również wysyłane aby informować o nagłych zdarzeniach wymagających szybkiej reakcji.

• Pulpit (dashboard) – najważniejsze tabele, listy, wykresy i wskaźniki w jednym miejscu. Każdy użytkownik może tworzyć swój własny pulpit, gdzie ma stały dostęp do wszystkich kluczowych informacji.

Umów się na prezentację systemu Business Intelligence

Warto umówić się na prezentacje rozwiązania Business Intelligence aby zobaczyć na własne oczy jak potężne to narzędzie. Skorzystaj z formularza kontaktowego pod tym artykułem i opisz czym zajmuje się twoja firma.

Z chęcią odpowiemy jakie rozwiązania klasy BI są odpowiednie dla Ciebie. Zaproponujemy konkretne rozwiązanie, oraz skontaktujemy Cię z firmą, która zajmuje się prezentacjami i wdrożeniami systemów Business Intelligence. Zapraszamy do kontaktu. Skontaktuj się z naszymi specjalistami telefonicznie 32 263 00 00 lub poprzez poniższy formularz.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Zabezpieczenie przed robotami -


  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.

  Prezentacja systemu Business Intelligence

  | Business Intelligence, Gorące |