Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Jesteśmy wciąż młodym rynkiem, jeśli chodzi o systemy informatyczne. Nic więc dziwnego, że wciąż spotykamy się z firmami nie posiadającymi zintegrowanych narzędzi informatycznych. Co to właściwie oznacza i jakie są korzyści wdrożenia zintegrowanego systemu IT? Przeczytaj ten artykuł, aby się dowiedzieć.

Zintegrowany system informatyczny

Ideą zintegrowanego systemu informatycznego jest ujednolicenie przepływu informacji w firmie poprzez ulokowanie wszystkich danych w jednym źródle (najlepiej) lub poprzez stworzenie platformy integracyjnej, która pozwala na swobodną wymianę informacji w ramach różnych źródeł danych i towarzyszących im systemów informatycznych. Przeciwieństwem integrowania narzędzi IT jest tworzenie tzw. silosów danych.

Silosy danych mogą być tworzone np. przez działy. Każdy z nich posiada dane generowane przez poszczególne komórki w organizacji. Dane w silosie dostępne są jedynie dla osób je wprowadzających. Przykładowo dział marketingu zajmuje się analizowaniem swoich działań, sprzedaż rejestruje dane dotyczące ofert i zamówień, zaś dział produkcyjny dane dotyczące procesu produkcyjnego i kosztów wytworzenia.

To rodzi duży problem komunikacyjny, przykładowo, gdyby dział sprzedażowy posiadał dane z produkcji, potrafiłby lepiej wyceniać pozycje zapytania ofertowego w oparciu o realne koszty wytworzenia wyrobu w przeszłości. Zarząd i kadra menadżerska nie posiadają też jednego spójnego obrazu firmy. Nie ma możliwości by w sposób szybki i bezbolesny zebrać kluczowe informacje o kondycji firmy i przekuć je na realistyczną prognozę na przyszłość.

Dla kogo jest tego rodzaju system?

Każda organizacja powinna inwestować w integrację swoich rozwiązań. Dojrzała firma zdaje sobie sprawę, z tego, że jest organizmem. Do jego funkcjonowania potrzebna jest maksymalna wydajność i współpraca wszystkich organów. Naszymi organami są tu poszczególne komórki firmy. Większość przedsiębiorstw posiada procesy biznesowe, których przebieg przecina wiele działów firmy. Wdrożenie jednego, zintegrowanego rozwiązania informatycznego lub integracja już istniejących narzędzi pozwoli na sprawne ich przeprowadzanie.

Świetnym przykładem zintegrowanego rozwiązania informatycznego są systemy ERP producenta. W ramach jednego narzędzia otrzymujemy moduły odpowiedzialne za różne aspekty prowadzenia firmy, takie jak np. sprzedaż, magazyny, produkcja, kadry czy księgowość. Wszystkie moduły wymieniają się informacjami, przez co nie ma potrzeby wielokrotnego przepisywania tej samej informacji w kontekście różnych modułów czy procedur.

Wsparcie przy obiegu dokumentów

Innym narzędziem, które pozwala na spięcie różnych danych w firmie w jeden, zintegrowany system jest narzędzie do zarządzania procesami biznesowymi Connecto DMS. Oprogramowanie to pozwala na odzwierciedlanie obiegu i automatyzację procesów biznesowych nawet w ramach wielu, niepowiązanych ze sobą systemów.

Dla przykładu system może zbierać dane z zewnętrznego systemu RCP (rejestracja czasu pracy), zarejestrować je w wirtualnej karcie pracy i rozliczyć nią budżet projektu w DMS, a następnie przekazać te dane dalej – do modułu kadrowego systemu ERP w celu wyliczenia wypłaty.

Systemy te integrowane są również z obiegiem dokumentów, CRM, a także potrafią wspomóc oprogramowanie dla firm budowlanych. Zapytaj o rozwiązanie dla Twojej firmy. – zadzwoń 32 263 00 00 lub skorzystaj z zakładki kontakt.

Co to jest zintegrowany system informatyczny?

| Systemy DMS, Systemy ERP |