Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Oprogramowanie klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) to systemy informatyczne służące do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Dzisiaj ciężko sobie wyobrazić przedsiębiorstwo usługowe, handlowe czy produkcyjne, które nie jest wyposażone w tego rodzaju narzędzie.

Systemy ERP – co to jest

Systemy ERP cechują się budową modułową. Oznacza to, że w ramach jednego systemu do czynienia mamy z wieloma, zintegrowanymi ze sobą modułami. Każdy z modułów odpowiada za inne procesy biznesowe w naszej firmie. Najczęściej występujące moduły dobrego systemu ERP to:

• Sprzedaż i gospodarka magazynowa – tu powstają faktury, dokumenty WZ itp.

• Księgowość – w zależności od prowadzonej działalności są to pełne księgi lub księgi przychodów i rozchodów. Dobry system ERP automatycznie generuje pliki JPK.

• Kadry i zasoby ludzkie – moduł zajmujący się wypłatami, urlopami, oraz wszystkimi elementami związanymi z rozliczaniem pracowników.

Zarządzanie produkcją – kiedyś osobna klasa systemów, zwana MRP. Dzisiaj stanowi element dobrego pakietu ERP. Pozwala między innymi na harmonogramowanie gniazd produkcyjnych oraz materiałów.

Obok podstawowych modułów opisanych wyżej, często spotyka się moduły takie jak CRM, zarządzanie serwisem, raportowanie Business Intelligence, portal b2b czy elektroniczny obieg dokumentów.

Systemy ERP przykłady

Ciekawym przykładem systemów ERP jest rodzina oprogramowania tej klasy od krakowskiego producenta, firmy COMARCH. Posiadają oni w swojej ofercie następujące systemy ERP, w kolejności od najmniejszego do największego:

• COMARCH ERP XT
• COMARCH ERP OPTIMA
• COMARCH ERP ALUM
• COMARCH ERP XL

Każdy z nich różni się grupą docelową, do której został skierowany. Najmniejszy, ERP XT, to rozwiązanie oparte o chmurę Comarch Cloud. System pozwala na prowadzenie sprzedaży i księgowości z poziomu przeglądarki internetowej.

Najbardziej popularnym systemem jest ERP Optima, która wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa. XL i ALTUM przeznaczone są dla dużych firm i grup kapitałowych. Comarch ERP XL świetnie sprawdza się w firmach produkcyjnych, natomiast ALUM w handlowych i usługowych.

Koszt systemu informatycznego klasy ERP

Trudno jest wycenić koszt wdrożenia systemu informatycznego. Najlepiej na to pytanie może odpowiedzieć dogłębna analiza przedwdrożeniowa, która pozwoli na wykonanie budżetu i harmonogramu wdrożenia.

Pierwszym krokiem do poznania estymacji kosztów wdrożenia jest spotkanie z przedstawicielami firmy wdrażającej i opowiedzenie o swoich oczekiwaniach, problemach i wymaganiach.

Na ich podstawie firma jest w stanie wstępnie oszacować poziom skomplikowania projektu od strony usługowej oraz licencyjnej. Dane te pozwalają na podanie wstępnych widełek cenowych.

Prezentacja systemu informatycznego klasy ERP

Warto umówić się na prezentację oprogramowania ERP, aby poznać realne korzyści jakie można uzyskać z wdrożenia. Profesjonalne firmy wdrożeniowe oferują pokazy „na żywym organizmie” w siedzibie klienta. Oznacza to, że w czasie spotkania konkretne rozwiązania prezentowane są w oferowanym systemie na bazie demonstracyjnej.

Zapytaj o prezentację systemu.  Zadzwoń 32 420 66 21 lub wypełnij formularz.

  Firma (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.

  Systemy informatyczne klasy ERP

  | Gorące, Systemy ERP |