Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Duże firmy muszą przesłać fiskusowi dane z ewidencji VAT w formacie elektronicznym. Wszystko przez Jednolity Plik Kontrolny, który obowiązuje przedsiębiorców od 1 lipca 2016 roku. A JPK to nie tylko nowe obowiązki, ale także nowe problemy.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) zmusza do zmiany systemu księgowego

W większych przedsiębiorstwach wprowadzenie JPK w formie i strukturze, która została określona przez Ministra Finansów wiązało się z obowiązkiem zmiany systemu księgowego. Co wnoszą te zmiany?

Przede wszystkim teraz konieczne jest podawanie daty wpływu faktury do firmy oraz ewidencjonowania każdego pojedynczego ruchu magazynowego. Dość kontrowersyjnym jest wymóg rozpisywania zakupów na poszczególne pozycje. To zdaniem księgowych nowy obowiązek, który powoduje mnóstwo dodatkowej pracy przy np. wielu fakturach za zakup materiałów biurowych, czy artykułów spożywczych. Do tej pory księgowano zakupy według stawki VAT oraz zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego. Oficjalną informację zamieszczono na stronie Ministerstwa Finansów.

W internecie można znaleźć dyskusje księgowych dotyczącą zatrudniania dodatkowych osób, które wprowadzą punkt po punkcie wszystkie pozycje z danej faktury. Jeśli na fakturze będzie 50 pozycji za materiały biurowe, to każdą z pozycji (długopisy, kartki, spinacze) trzeba osobno wprowadzić do systemu. A nie każdy producent systemu informatycznego przewidział tak szczegółowe wymagania.

Jeśli w dalszym ciągu nie wiesz czy Twój system jest przygotowany na obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego to skontaktuj się z naszymi specjalistami przez poniższy formularz lub bezpośrednio pod adresem mailowym kontakt@portalerp.pl

  Imię i nazwisko

  Firma

  Telefon

  Adres email


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  ---
  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.

  Wysłano z formularza https://portalerp.pl

  JPK problemem dla firm

  JPK nie tylko dla dużych firm

  Teraz JPK dotyczy tylko dużych firm, które zatrudniają przynajmniej 250 osób lub mają ponad 50 mln euro obrotów rocznie i jednocześnie ponad 43 mln euro aktywów. Takie przedsiębiorstwa muszą przekazać dane z ewidencji VAT już do 25 sierpnia – w terminie złożenia  deklaracji, a dane z innych struktur, np. ksiąg rachunkowych, udostępniać na żądanie Urzędu Skarbowego.

  Obowiązkiem zostaną objęte również firmy z sektora MŚP już 1 stycznia 2017 roku. Mikroprzedsiębiorców będzie to dotyczyć rok później. Więcej o jednolitym pliku kontrolnym i jego strukturach.

  JPK wnosi sporo zamieszania do funkcjonowania firm

  | Gorące |