Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Z roku na rok rośnie ilość firm decydujących się na wdrożenie oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi w firmie. Połączenie narzędzia klasy DMS (Document Management Software) z oprogramowaniem workflow pozwala na odwzorowanie w systemie dowolnego procesu występującego w organizacji.

Świetnym przykładem takiego rozwiązania jest system Connecto DMS. W tym artykule podpowiemy, dlaczego warto zdecydować się na wdrożenie takiego oprogramowania w firmie niezależnie od rozmiaru i branży.

Oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi jest dla każdego

Zaletą systemu DMS jest jego skalowalność. Oznacza to, że rośnie on wraz z firmą i jej potrzebami. Małe przedsiębiorstwa najczęściej wdrażają procesy związane z uporządkowaniem dokumentacji w firmie. Wraz z rozrostem organizacji i zwiększeniem stopnia skomplikowania kolejnych procesów biznesowych, są one stopniowo wprowadzane do systemu.

Użytkownikami systemu DMS od Connecto są firmy z praktycznie każdej gałęzi przemysły – firmy produkcyjne, budowlane, handlowe i usługowe. System ten przeznaczony jest dla każdej branży ponieważ obsługuje procesy wspólne dla każdej z nich i pozwala na definiowanie procesów niestandardowych, których specyfika nie jest odzwierciedlona w żadnym pudełkowym rozwiązaniu tej klasy.

Z jakich modułów składa się system Connecto DMS?

Oprogramowanie Connecto DMS to narzędzie modułowe. Składa się ono z następujących, zintegrowanych ze sobą obszarów:

• Jądro systemu DMS – zawiera między innymi kreator tworzenia formularzy, kreator szablonów wydruków, agenta systemu do automatyzacji czynności i informowaniu o zdarzeniach systemowych. Standardem systemu jest też bogate API i otwartość na integracje z rozwiązaniami ERP i CRM.

• Elektroniczny obieg dokumentów – pozwala na tworzenie spersonalizowanych wzorów dokumentów i schematów ich obiegu (workflow);

• Zarządzanie relacjami z Klientami – zawiera funkcjonalność planowania i kontroli realizacji działań handlowych i marketingowych oraz funkcjonalność kalendarzy i klienta poczty;

• Zarządzanie projektami i budżetami – pozwala na tworzenie budżetów firmy i działów, wykresów Gantta oraz na zarządzanie projektami od strony operacyjnej (zadania, dokumentacja projektowa);

Analizy i raporty Business Intelligence – przejrzysty interfejs umożliwia analizę danych w formie tabel przestawnych i czytelnych wykresów. Wszystkie wygenerowanie w systemie raporty mogą być przesyłane na podane adresy e-mail zgodnie z harmonogramem wysiłki.

Prezentacja systemu DMS

Jeżeli poszukujesz rozwiązania, które przyśpieszy, uszczelni i usprawni procesy biznesowe w przedsiębiorstwie to z pewnością powinien zainteresować cię system Conencto DMS. Prezentacja oprogramowania odbywa się w oparciu o dane zebrane przez handlowca w czasie rozmowy lub spotkania poprzedzającego.

W czasie prezentacji konsultant Connecto korzysta z prawdziwej bazy danych systemu, a rozwiązania wszystkich problemów i odpowiedzi na wszystkie pytania pokazuje na ekranie komputera.Umów się na prezentację w siedzibie Twojej firmy lub zdalnie przez internet. Zadzwoń do nas 32 263 00 00 lub wypełnij poniższy formularz.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Zabezpieczenie przed robotami -


  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.

  Dlaczego warto wybrać system DMS od Connecto

  | Gorące, Systemy DMS |