Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Gospodarka magazynowa to jedna z ważniejszych funkcji związanych ze sprawnym zarządzaniem firmą. Magazyn to w wielu przedsiębiorstwach główny obiekt przez który następuje przepływ towarów między dostawcami, a klientami. Do procesów magazynowych zalicza się przechowywanie, transport i zabezpieczanie wyrobów gotowych, a także przepływ informacji.

Usprawniona logistyka magazynowa i jej zalety

Odpowiednie zarządzanie magazynem pozwala znacznie zredukować koszty, jakie ponosi firma przez utrzymywanie nadwyżek produkcyjnych lub niewykorzystanie przestrzeni magazynowej w stu procentach. Ważne jest również wydanie towaru dla klienta na czas i zgodnie ze składanym zamówieniem pod kątem ilości i ceny.

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa wspierana jest przez rozwiązania informatyczne, które nie tylko pozwalają kontrolować sytuację na magazynie, ale umożliwiają współpracę z innymi działami, np. logistyki, produkcji, czy sprzedaży. To przekłada się na szybsze przyjmowanie, składowanie i wydawanie towaru. System przyśpiesza też dokumentowanie wyżej wymienionych czynności.

Gospodarka magazynowa a obieg dokumentów

Na sprawne zarządzanie magazynem mają wpływ także systemy współpracuję z programami do magazynu. Jednym z rozwiązań jest elektroniczny obieg dokumentów, który integruje się z rozwiązaniami klasy ERP oraz DMS. Mowa tu o systemie CRM, rozwiązaniu do tworzenia analiz i raportów – popularnym Business Intelligence – a także systemu do zarządzania projektami.

Chcesz wypróbować program do magazynu? Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń 32 420 66 21.

  Firma (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.

  Czym jest gospodarka magazynowa

  | Systemy ERP |