Comarch e-pracownik HRM

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Zarządzenie zespołem pracowników jest trudnym zadaniem. Dzięki wsparciu profesjonalnego systemu IT można jednak znacznie usprawnić komunikację oraz lepiej zorganizować wiele kwestii kadrowo-płacowych. Wyjaśniamy, jak działa Comarch e-pracownik HRM i dlaczego warto wdrożyć go do swojej firmy!

Aplikacja dla kadr – Comarch HRM

Aplikacja dla kadr Comarch HRM (ang. Human Resources Management) jest przeznaczona do zarządzania zasobami ludzkimi. Uzupełnia działanie systemów ERP i CRM, przez co poprawia organizację pracy w firmie. Z jej pomocą można sprawnie, bezpiecznie komunikować się z reprezentantami różnych działów – od zarządu, do szeregowych pracowników. Do tego pomaga wygodnie dopełniać rozmaite formalności związane z kwestiami administracyjnymi i organizacyjnymi.

Wdrożenie aplikacji dla kadr Comarch HRM daje dostęp do specjalnego portalu, działającego jak wewnętrzna sieć firmy. Z jej pomocą można szybko wymieniać się danymi oraz błyskawicznie przesyłać ważne dokumenty. Przy tym każdy pracownik ma odpowiednie uprawnienia, więc wszystkie procedury są bezpieczne. Co więcej, do wybranych modułów portalu można zalogować się nie tylko na komputerze służbowym, ale też prywatnym laptopie lub PC, a nawet na urządzeniach mobilnych. W ten sposób może być wykorzystywany przez osoby pracujące zdalnie, przebywające na wyjeździe służbowym czy biorące udział w konferencji.

Comarch HRM, czyli dawny e-pracownik

Comarch HRM, czyli dawny e-pracownik znacznie usprawnia i ułatwia codzienną pracę. Dzięki niemu nie trzeba drukować, a następnie osobiście przekazywać dokumentów. Jest również o wiele bezpieczniejszy niż np. dyski Google czy poczta elektroniczna.

Portal pozwala także szybko dopełniać różne formalności związane np. z urlopem, nieobecnościami, zwolnieniami lekarskimi czy wyjazdami służbowymi. Przez odpowiedni moduł można też m.in. sprawdzić status uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Przy pomocy Comarch HRM, czyli dawnego e-pracownika, znacznie odciążeni są nie tylko etatowcy, ale też zarząd oraz dział kadrowo-płacowy.

Moduły

Comarch HRM składa się z modułów umożliwiających sprawną organizację pracy oraz monitorowanie stanu zespołu. Należą do nich:

 • lista pracowników – ewidencja umów zleceń i kwalifikacji. Pozwala sprawdzić, kto jest obecny w pracy. Dodatkowo kontroluje ważność kwalifikacji pracowników (np. certyfikatów czy uprawnień) oraz monitoruje inne ważne dokumenty (m.in. świadectwa pracy, kwitki wypłaty, skierowania na badania okresowe);
 • plan i czas pracy – pomocny przy rozdzielaniu zadań oraz nadzorowaniu postępów;
 • zarządzanie urlopami i nieobecnościami – narzędzie do zatwierdzania zgłoszonych urlopów oraz zaznaczania nieobecności (w tym: L4, urlopu na żądanie, udziału w szkoleniu itp.). Stanowi również ewidencję wykorzystanych dni urlopowych;
 • szkolenia – harmonogram oraz system do zapisów, zlecania udziału w warsztatach i kontrolowania postępów;
 • ocena pracownika – narzędzie do ewaluacji, pozywające monitorować rozwój kadr oraz motywować do lepszej pracy i poprawy swoich kwalifikacji;
 • rekrutacja – narzędzie do tworzenia oferty pracy, staży i praktyk oraz publikowania ich w Sieci lub firmowym intranecie. Działa także jako spis kandydatów na dane stanowiska i umożliwia ich ewaluację;
 • ewidencja i zarządzanie delegacjami – narzędzie do zatwierdzania oraz kontrolowania wyjazdów służbowych.

Zapytaj o Comarch HRM

Chciałbyś wdrożyć taki system w swojej firmie? Zapytaj o Comarch HRM, by umówić się na bezpłatną prezentację programu. Konsultanci przygotują demonstrację jego możliwości, która może odbyć się na spotkaniu w Twoim przedsiębiorstwie lub na wideokonferencji. Przygotujemy ofertę dostosowaną do specyfiki danej branży oraz indywidualnych potrzeb firmy. Podczas prezentacji możesz uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania oraz poradę od specjalistów. Udział w niej jest całkowicie dobrowolny i nie jest wiążący. Jesteś zainteresowany? Zadzwoń na numer 32 263 00 00 lub wypełnij poniższy formularz.

  Firma (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.

  Comarch e-pracownik HRM

  | Gorące, Systemy ERP |