Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Polskie firmy zaufały CDN Optima i od lat wykorzystują ten system klasy ERP do zarządzania procesami biznesowymi w czasie swoich codziennych działań. Ponad 70 tysięcy przedsiębiorstw reprezentujących każdą możliwą odnogę przemysłu może zaręczyć, że system CDN Optima doskonale sprawdza się w każdych warunkach.

Program CDN Optima

Program CDN Optima to system klasy ERP o budowie modułowej. Oznacza to, że jego poszczególne funkcjonalności podzielone są moduły, które wykorzystują jedną bazę danych. Dzięki temu dane wprowadzone np. do modułu faktury programu CDN Optima widoczne są w modułach handel, księgowość czy analizy. W ramach programu CDN Optima klient ma do dyspozycji między innymi następujące moduły:

  • Faktury – podstawowy moduł w programie CDN Optima, który umożliwia tworzenie dokumentów handlowych takich jak faktury czy paragony, oraz tworzenie cenników;
  •  Handel – rozszerza funkcjonowanie modułu faktury o elementy związane z prowadzeniem magazynów. Pozwala na tworzenie dokumentów magazynowych takich jak WZ, MM czy RW;
  • Księga podatkowa – firmy korzystające z tak zwanej małej księgi lub księgi przychodów i rozchodów mogą prowadzić rozliczenia księgowe w oparciu o ten moduł;
  • Księga handlowa – większe firmy mogą prowadzić księgowość w oparciu o plan kont. Liczne ułatwienia i automatyzacje pozwalają na sprawne zarządzanie finansami i budżetem przedsiębiorstwa;
  • Kadry i Płace – moduł, dzięki któremu dział kadr może zażądać wszystkimi zdarzeniami związanymi z personelem – rozliczaniem wypłat, urlopami czy planowanymi badaniami, certyfikatami i uprawnieniami;
  • Środki trwałe – umożliwia ewidencjonowanie środków trwałych oraz wszelkich wartości prawnych i niematerialnych.

Comarch CDN Optima

Comarch CDN Optima to potoczna nazwa systemu COMARCH ERP Optima. Używanie nazwy Comarch CDN Optima wynika z tego, że oryginalnie system ten rozwijany był przez firmę CDN (Compact Disc Novelty) i nosił nazwę CDN Optima, a następnie po zakupie firmy CDN przez COMARCH został przemianowany na COMARCH Optima, a później w 2012 roku na COMARCH ERP Optima. Do dzisiaj jednak wiele osób nazywa ten system ERP systemem Comarch CDN Optima co jest mieszanką obydwu nazw producentów.

Demo CDN Optima

Demo CDN Optima pozwala zapoznać się z podstawowymi funkcjami oprogramowania klasy ERP – CDN Optima. Najlepsza forma dema CDN Optima to prezentacja przez doświadczonego wdrożeniowca. W czasie spotkania i prezentacji demo CDN Optima prezenter przedstawia w jaki sposób realizować codzienne operacje i procesy biznesowe z użyciem poszczególnych modułów i funkcjonalności systemu CDN Optima.

Prezentacja CDN Optima

Uzupełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń 32 263 00 00 oraz napisz jakie procesy chciałbyś odzwierciedlić w systemie ERP oraz z jakimi problemami się zmagasz. Doświadczony konsultant przeprowadzi prezentację dema CDN Optima za pomocą internetu lub w czasie spotkania w siedzibie twojej firmy lub w jednym z oddziałów firmy partnerskiej Comarch takiej jak Grupa Connecto. Skontaktuj się z nami i sprawdź demo CDN Optima.

  Firma (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.

  CDN Optima

  | Systemy ERP |