Reklama

Dofinansowanie wdrożeń systemów ERP

5 marca 2018
215 Wyświetlenia artykułu
[Głosów:3    Średnia:5/5]

Firmy z województwa mazowieckiego mogą starać się nawet o 70 000 zł w ramach Poddziałania 3.1.2. Rozwój MŚP RPO WM.

Dotację można uzyskać dokładnie w ramach Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP (typ projektu „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo”) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Jaki jest cel Poddziałania?

Celem Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP jest podniesienie konkurencyjności sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Będzie to możliwe dzięki bonom na doradztwo, które przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć na zakup zewnętrznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym. Usługi te mają być świadczone przez instytucje otoczenia biznesu.

Jaki jest cel usług doradczych?

W ramach usług doradczych świadczonych przez IOB przedsiębiorcy będą mogli liczyć przede wszystkim na:
•    wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw polegające na udzielaniu bonów na doradztwo m.in. w zakresie opracowania strategii, monitorowania biznesu, transferu technologii i prognozowania,

•    korzystanie z zaawansowanych, wyspecjalizowanych usług doradczych, w szczególności w zakresie wdrożenia nowego produktu/usługi, w tym specjalistycznych usług laboratoryjnych, pomiarowych, diagnostycznych, certyfikacyjnych, testowania produktu, testowania technologii, usług usprawniających zarządzanie (optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów), analiz marketingowych, analiz finansowo-ekonomicznych, opracowań i wdrożeń strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

W praktyce przedsiębiorcy będą mogli zyskać dofinansowanie na prace doradcze i wdrożeniowe umożliwiające wdrożenie systemów informatycznych wspierających pracę przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie wdrożeń

Dofinansowanie wdrożeń – kryteria

•    nabór wniosków: do 2 listopada 2016 r.,
•    dla kogo: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
•    maksymalna wartość dofinansowania: 70 000 zł,
•    maksymalny poziom dofinansowania: 60%.

Wyżej wymienione wsparcie nie może dotyczyć bieżącej działalności MŚP. Dodatkowym wymaganiem jest posiadanie głównej siedziby na terenie województwa mazowieckiego, minimum od 12 miesięcy.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Netrix http://systemy.netrix.com.pl/

Jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji?

W celu uzyskania informacji nt. przedmiotu dofinansowania bądź innych kwestii, wypełnij poniższy formularz. Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe.

Imię i nazwisko

Firma

Adres email

NIP

Telefon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Uprzejmie informujemy, że:
a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.

Czytaj także:

Connecto DMS to system szyty na miarę
Systemy DMS, Zajawka
Udostępnienia646 Wyświetleń artykułu
Systemy DMS, Zajawka
Udostępnienia646 Wyświetleń artykułu

Connecto DMS to system szyty na miarę

Adrian Lichacz - Maj 10, 2018

System Connecto DMS jest znany w branży IT i ceniony przez klientów, a tu z branżami bywa różnie, można nawet…

System DMS firmy Connecto prezentowany na YouTube
Systemy DMS
Udostępnienia108 Wyświetleń artykułu
Systemy DMS
Udostępnienia108 Wyświetleń artykułu

System DMS firmy Connecto prezentowany na YouTube

Daria Sot - Kwi 23, 2018

System DMS firmy Connecto nie jest typowym pudełkowym rozwiązaniem. Każdy moduł dobierany jest indywidualnie do potrzeby przedsiębiorstwa, które decyduje się…

Oprogramowanie ERP dla firm
Systemy ERP
Udostępnienia654 Wyświetleń artykułu
Systemy ERP
Udostępnienia654 Wyświetleń artykułu

Oprogramowanie ERP dla firm

Adrian Lichacz - Kwi 05, 2018

Oprogramowanie ERP jest wykorzystywane w przedsiębiorstwach na terenie całego kraju. Czym kierować się przy wyborze systemu i dlaczego nie zwracać…